Kørselsgodtgørelse og udlæg

Klubbens trænere kan få udbetalt kørselsgodtgørelse ved kørsel i regi af klubben. Det er et krav, at klubbens blanket til kørselsgodtgørelse benyttes. Blanketten findes her: 

Kørselsgodtgørelse 2019

Blanketten udfyldes, printes, underskrives og afleveres til klubbens kasserer, der kontrollerer den inden udbetaling af kørselsgodtgørelsen. Blanketten skal som udgangspunkt afleveres senest 14 dage efter udløb af den periode blanketten dækker. Kassereren er ansvarlig for udbetaling af kørselsgodtgørelsen samt indberetning til SKAT.


Udlæg i forbindelse med klubbens aktiviteter skal forhåndsgodkendes af klubbens kasserer. Efterfølgende afleveres originalbilag/kvittering/faktura efter påføring af cpr.nr.,, kontonummer, formål og underskrift til kassereren, der foretager udbetalingen . 


Dokumentationen for udlægget skal som udgangspunkt afleveres senest 14 dage efter udlægget af afholdt.

Kasserer

Profile Image
Kasserer
Anne Louise Hyldgaard